Volgen

Integratie KassaKoppeling met Menumanager t.b.v. Mix Marge.

In de Mix Marge Module van MenuManager kan d.m.v. een koppeling met kassasystemen de marges van de producten inzichtelijk gemaakt worden.

Het uiteindelijke overzicht gaat er in MenuManager als volgt uitzien:

De gegevens voor deze rapportage worden dagelijks aangeleverd. Een dag wordt in deze gezien als de periode van opening tot sluiting. Als een restaurant geopend is van 12:00 tot 02:00, dan zijn alle verkopen voor deze functie voor dezelfde dag. Als een restaurant 24 uur per dag geopend is, dan is een kalenderdag een dag.

 

Benodigde gegevens

De volgende gegevens dienen minstens aangeleverd te worden om te kunnen rekenen met deze module:

 • Locatie
 • Kassacode
 • Type
 • Artikel naam
 • Omzetgroep
 • detail groepen
 • Aantal verkocht
 • Verkoopprijs incl. BTW
 • BTW percentage
 • Omzet incl. BTW
 • Datum

Ge meeste gegevens spreken voor zich. Bij type wordt bedoeld: verkoop, breuk, intern, enz. In MenuManager kan gekozen worden of de alle gegevens of alleen de verkoop getoond moet worden.

 

Mapping locaties

In kassa-systemen staan de locaties al ingevuld, maar zullen waarschijnlijk anders zijn, dan de codes die in MenuManager gebruikt worden. Hiervoor zal een import en mapping gemaakt moeten worden. In deze mapping wordt de locatie van het kassa-systeem gekoppeld aan de locatie van MenuManager. Dit hoeft in principe maar een keer uitgevoerd te worden.

 

Mapping detailgroepen

Het zou wellicht een mogelijkheid zijn om de detailgroepen apart te importeren en te mappen. Dit is echter alleen mogelijk als het kassa systeem hiërarchisch is ingericht.

Deze mapping kan gebruikt worden om periode overzichten te maken. Als er een groepen structuur aanwezig is, kunnen eenvoudiger totalen gemaakt worden.

Als het kassa systeem niet hiërarchisch is ingericht, dienen de groepen in de export meegegeven te worden. Bij de import van de verkoopgegevens kan dan de mapping aangemaakt en onderhouden worden.

 

Mapping kassacodes

Misschien zouden de producten van de kassa ook gemapt moeten worden met de producten uit MenuManager. Hierdoor heeft een eventuele wijziging op de kassa geen gevolgen voor de verwerking van de verkopen

 

Verwerking

De regel van bijvoorbeeld cola, bevat de volgende gegevens.

Omzetgroep          :              3100      (omzet dranken)

Groep 1               :              Koude dranken

Groep 2               :              Frisdranken

 

 • In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat alle producten 2 groepen bevatten.
 • Het gaat niet uitmaken hoeveel subgroepen er zijn, als alle artikelen maar evenveel subgroepen hebben.

De gegevens worden op de volgende wijze opgeslagen:

 

Verkoopregel:

Naam

Waarde

Artikelnummer

1

Artikelnaam

Coca Cola

Valt onder

Frisdranken

Aantal

256

Kostprijs

€ 0,23

Verkoopprijs incl BTW

€ 2,00

BTW

6,0 %

Verkooprijs excl BTW


€ 1,89

Omzet excl BTW

€ 483,02

Omzet incl BTW

€ 512,00

Kostprijs totaal

€ 58,88

Marge

€ 424,14

Marge %

87,8 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Frisdranken

Valt onder

Koude dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

256

Omzet excl BTW

€ 483,02

Omzet incl BTW

€ 512,00

Kostprijs

€ 58,88

Marge

€ 424,14

Marge %

87,8 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Koude dranken

Valt onder

Omzet dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

256

Omzet excl BTW

€ 483,02

Omzet incl BTW

€ 512,00

Kostprijs

€ 58,88

Marge

€ 424,14

Marge %

87,8 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

3100

Verkoopgroep naam

Omzet dranken

Valt onder

-

Aantal artikelen

1

verkocht aantal

256

Omzet excl BTW

€ 483,02

Omzet incl BTW

€ 512,00

Kostprijs

€ 58,88

Marge

€ 424,14

Marge %

87,8 %

 

Als er een volgende regel wordt toegevoegd, wordt er een verkoopregel toegevoegd. Als deze verkoopregel onder dezelfde groepen valt, wordt de inhoud van de verkoopregel hierbij opgeteld.

 

Bijvoorbeeld:

Verkoopregel

Naam

Waarde

Artikelnummer

2

Artikelnaam

Fanta

Valt onder

Frisdranken

Aantal

124

Kostprijs

€ 0,26

Verkoopprijs incl BTW

€ 2,00

BTW

6,0 %

Verkooprijs excl BTW


€ 1,89

Omzet excl BTW

€ 233,96

Omzet incl BTW

€ 248,00

Kostprijs totaal

€ 32,24

Marge

€ 201,72

Marge %

86,2 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Frisdranken

Valt onder

Koude dranken

Aantal artikelen

2

Verkocht aantal

380

Omzet excl BTW

€ 716,98

Omzet incl BTW

€ 760,00

Kostprijs

€ 91,12

Marge

€ 625,86

Marge %

87,3 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Koude dranken

Valt onder

Omzet dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

380

Omzet excl BTW

€ 716,98

Omzet incl BTW

€ 760,00

Kostprijs

€ 91,12

Marge

€ 625,86

Marge %

87,3 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

3100

Verkoopgroep naam

Omzet dranken

Valt onder

-

Aantal artikelen

1

verkocht aantal

380

Omzet excl BTW

€ 716,98

Omzet incl BTW

€ 760,00

Kostprijs

€ 91,12

Marge

€ 625,86

Marge %

87,3 %

Als hierna een verkoop regel uit een andere groep wordt toegevoegd, wordt een nieuwe groep aangemaakt en al bestaande (hogere) groepen gebruikt en de waardes hierbij opgeteld.

 

Bijvoorbeeld:

Verkoopregel

Naam

Waarde

Artikelnummer

3

Artikelnaam

Fristi

Valt onder

Zuiveldranken

Aantal

36

Kostprijs

€ 0,29

Verkoopprijs incl BTW

€ 2,10

BTW

6,0 %

Verkooprijs excl BTW


€ 1,98

Omzet excl BTW

€ 71,32

Omzet incl BTW

€ 75,60

Kostprijs totaal

€ 10,44

Marge

€ 60,88

Marge %

85,4 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Zuiveldranken

Valt onder

Koude dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

36

Omzet excl BTW

€ 71,32

Omzet incl BTW

€ 75,60

Kostprijs

€ 10,44

Marge

€ 60,88

Marge %

85,4 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Koude dranken

Valt onder

Omzet dranken

Aantal artikelen

2

Verkocht aantal

416

Omzet excl BTW

€ 788,30

Omzet incl BTW

€ 835,60

Kostprijs

€ 101,56

Marge

€ 686,74

Marge %

87,1 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

3100

Verkoopgroep naam

Omzet dranken

Valt onder

-

Aantal artikelen

1

verkocht aantal

416

Omzet excl BTW

€ 788,30

Omzet incl BTW

€ 835,60

Kostprijs

€ 101,56

Marge

€ 686,74

Marge %

87,1 %

 

Als hierna een regel uit een subgroep geïmporteerd wordt, komen de records er als volgt uit te zien:

Bijvoorbeeld:

Verkoopregel

Naam

Waarde

Artikelnummer

4

Artikelnaam

Koffie

Valt onder

Koffie

Aantal

312

Kostprijs

€ 0,11

Verkoopprijs incl BTW

€ 2,00

BTW

6,0 %

Verkooprijs excl BTW


€ 1,89

Omzet excl BTW

€ 588,68

Omzet incl BTW

€ 524,00

Kostprijs totaal

€ 34,32

Marge

€ 554,36

Marge %

94,2 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Koffie

Valt onder

Warme dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

312

Omzet excl BTW

€ 588,68

Omzet incl BTW

€ 624,00

Kostprijs

€ 34,32

Marge

€ 554,36

Marge %

94,2 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

-

Verkoopgroep naam

Warme dranken

Valt onder

Omzet dranken

Aantal artikelen

1

Verkocht aantal

312

Omzet excl BTW

€ 588,68

Omzet incl BTW

€ 624,00

Kostprijs

€ 34,32

Marge

€ 554,36

Marge %

94,2 %

 

Verkoopgroep

Naam

Waarde

Code

3100

Verkoopgroep naam

Omzet dranken

Valt onder

-

Aantal artikelen

2

verkocht aantal

728

Omzet excl BTW

€ 1.376,98

Omzet incl BTW

€ 1.459,60

Kostprijs

€ 135,88

Marge

€ 1.241,10

Marge %

90,1 %

 

Uit deze gegevens zou een volgend overzicht te maken zijn:

Aanleveren gegevens (json)

Sales.json

Bij voorkeur worden alle gegevens in json aangeleverd. Dit dient op de volgende manier te worden gedaan:

{

"account": "HJIU6G",

"salelines": {

   "saleline": {

     "date": "2015-06-30",

     "type": "sale",

     "location": {

       "id": "802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

       "name": "Het Hoekje"

     },

     "item": {

       "code": "1",

       "name": "Coca Cola"

     },

     "revenuegroup": {

       "id": "701B648F-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

       "code": "3100",

       "name": "Omzet dranken"

     },

     "detailgroups": {

       "detailgroup": [

         {

           "number": 1,

           "name": "Koude dranken"

         },

         {

          "number": 2,

           "name": "Frisdranken"

         }

       ]

     },

     "sale": {

       "numbersold": 256,

       "salepriceinclvat": 2.00,

       "revenueinclvat": 512.00,

       "vatpercentage": 6.0

     }

   }

}

}

 

Als er een hiërarchische groepsstructuur aanwezig is, kan het gedeelte detailgroups weggelaten worden.

 

Location.json

De locaties dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden:

{

"account": "HJIU6G",

"locations": {

   "location": {

     "id": "802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

     "name": "Het Hoekje"

   }

}

}

 

RevenueGroups.json

De grootboek rekeningen (revenue groups) dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden:

{

"account": "HJIU6G",

"revenuegroups": {

   "revenuegroup": {

     "id": "701B648F-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

     "code": "3100",

     "name": "Omzet dranken",

     "locationid": "802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9"

   }

}

}

 

DetailGroups.json

De verkoopgroepen (detailgroups) dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden, als er sprake is van een hiërarchische indeling:

{

"account": "HJIU6G",

"detailgroups": {

   "detailgroup": {

     "id": " D000154C-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

     "parentid": " F8236310-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

     "name": "Frisdranken"

   }

}

}

 

 • Een parentid kan het id van een andere groep zijn, of het id van een grootboekrekening.
 • In de bestanden is ook het accountId opgenomen, dit is het unieke customer account number van inONE. Hierdoor is het mogelijk om met één inlogcode de kassa gegevens van meerdere locaties (en dus meerdere accountId's) door te kunnen geven.

 

Optioneel: Aanleveren gegevens (XML)

 • Indien de gegevens NIET in json aangeleverd kunnen worden kunnen de gegevens in xml aangeleverd worden.

Sales.xml

In XML-format dienen de verkoop gegevens op de volgende wijze aangeleverd te worden:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<inone>

   <account>HJIU6G</account>

   <salelines>

      <saleline>

          <date>2015-06-30</date>

          <type>sale</type>

          <location>

              <id>802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</id>

              <name>Het Hoekje</name>

          </location>

          <item>

              <code>1</code>

              <name>Coca Cola</name>

          </item>

          <revenuegroup>

              <id>701B648F-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</id>

              <code>3100</code>

             <name>Omzet dranken</name>

          </revenuegroup>

          <detailgroups>

              <detailgroup number="1">Koude dranken</detailgroup>

              <detailgroup number="2">Frisdranken</detailgroup>

          </detailgroups>

         <sale>

              <numbersold>256</numbersold>

              <salepriceinclvat>2.00</salepriceinclvat>

              <revenueinclvat>512.00</revenueinclvat>

              <vatpercentage>6.0</vatpercentage>

          </sale>

      </saleline>

   </salelines>

</inone>

 

Location.xml

Als er een hiërarchische groepsstructuur aanwezig is, kan het gedeelte detailgroups weggelaten worden.

De locaties dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<inone>

   <account>HJIU6G</account>

   <locations>

      <location>

          <id>802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</id>

          <name>Het Hoekje</name>

      </location>

   </locations>

</inone

 

RevenueGroups.xml

De grootboek rekeningen (revenue groups) dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<inone>

   <account>HJIU6G</account>

   <revenuegroups>

      <revenuegroup>

          <id>701B648F-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</id>

          <code>3100</code>

          <name>Omzet dranken</name>

          <locationid>802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</locationid>

      </revenuegroup>

   </revenuegroups>

</inone>

 

DetailGroups.xml

De verkoopgroepen (detailgroups) dienen op de volgende wijze aangeleverd te worden, als er sprake is van een hiërarchische indeling:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<inone>

   <account>HJIU6G</account>

   <detailgroups>

      <detailgroup>

          <id> D000154C-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</id>

          <parentid> F8236310-260E-11E5-BF2A-B496D35E5DB9</parentid>

          <name>Frisdranken</name>

      </detailgroup>

   </detailgroups>

</inone>

 

Een parentid kan het id van een andere groep zijn, of het id van een grootboekrekening.


 

Export van gegevens van inONE naar kassa.

Het gaat mogelijk worden om vanuit inONE de gegevens voor de kassa op te vragen. In MenuManager worden kassacodes bijgehouden bij recepten. Bij deze kassacodes weten wij ook de inkoopprijs, verkoopprijs en de BTW. Deze gegevens kunnen geëxporteerd worden middels een json bestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de gegevens van de kassa actueel te houden.

 

CashRegisterItems.json

De json ziet er als volgt uit:

 

{

"account": "HJIU6G",

"cashregisteritems": {

   "cashregisteritem": {

     "location": {

       "id": "802F6BC2-260B-11E5-BF2A-B496D35E5DB9",

       "name": "Het Hoekje"

     },

   "cashregistercode": "1",

     "cashregisteritemname": "Coca Cola",

     "purchaseprice": 0.23,

     "salespriceExcl": 1.89,

     "salespriceIncl": 2.00,

     "vatpercentage": 6.00,

     "vatamount": 0.11

   }

}

}

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk