Volgen

Export definitie - Orderfiles - Order masker

Vooraf
Deze definitie beschrijft het orderfile formaat. Dit formaat wordt gebruikt voor bestellingen die vanuit inONE aangeboden worden voor leveranciers online EN bestellingen die vanuit het backend systeem van de horeca kunnen worden aangeboden ter verwerking door inONE.
 
De bestanden kunnen via de FTP server van inONE afgehaald/geplaatst worden of u kunt deze via leveranciers online downloaden. inONE ondersteund twee soorten bestandstypen aan namelijk: CSV en XML
 

XML Order file aangeboden door inONE (order_date_time.xml)

•    De xml order file is altijd uniek (Order_date_time.xml).
•    Eén bestand kan 1 of meer onders bevatten.
•    Een XML file bevat altijd header data (Orderid, leverdatum etc), een bestelling zonder bestelregels kan dus ook geexporteerd worden)

Uitleg van mogelijke waardes in de order export file:

=== Orderkop ===
•    Order id: @ optioneel het unieke order id aangemaakt in inONE
•    Order reference: @ optioneel: een order referentie nr (aangeleverd door extern systeem)
•    Delivery date: dd-mm-yyyy leverdatum van de bestelling
•    Creation date: dd-mm-yyyy hh-mm-ss optioneel aanmaak datum-tijd
•    Supplier id: @ het inONE id van de leverancier
•    Supplier name: @ de inONE naam van de leverancier
•    Buyer id: @ het inONE id van de (horeca) klant
•    Buyer name: @ de inONE naam van de (horeca) klant
•    Debtorid: @ het debiteurnummer voor deze (horeca) klant gebruikt door leverancier
•    Buyer id_Ext*:@ optioneel, het externe klant id/referentie nr wat kan worden gebruikt/teruggegeven aan het backend systeem.
•    Supplier id_Ext*:@ optioneel, het externe leveranciers id/ referentie nr wat kan worden gebruikt/teruggegeven aan het backend systeem.
•    Creator: @ optioneel, de persoon die de bestelling heeft gemaakt
•    Total order price:# 999999.99 optioneel the total price of the order
•    Remark: @ optioneel de totaal opmerking behorend bij de bestelling
•    emailErrorReport: @ optioneel Fout verslag adress wanneer een order niet goed verwerkt kan worden

* zowel het referentie nummer voor de (horeca) klant als de leverancier dient u vooraf op te geven zodat wij deze kunnen doorgeven in de orderexport file

=== Orderregel ===
•    Product id: @ het leveranciers product nummer
•    Product name: @ naam van het product
•    Product unit @ product eenheid / besteleenheid**
•    Product portion # product portionering in grammen
•    Quantity: # 00.00 aantal besteld
•    Product price: # optioneel 9999.99 prijs per 1 stuk/kg
•    Product rowprice # optioneel 9999.99 totale regelprijs (prijs x aantal)
•    Row remark: @ optioneel regelopmerking per product

**Besteleenheid
Bij inONE zijn standaard de volgende besteleenheden mogelijk:
 • Kg
 • Stuk
 • Gr/portie (hierbij dient een portionering in grammen meegegeven te worden in product portion)
 • Overige: stuks eenheden zoals Doos Bak Zak Krat etc.

 Voorbeeld van een order masker:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <order>

    <orderid>QSUFG2-1</orderid>

    <deliverydate>08-04-2016</deliverydate>

    <creationdate>07-10-2016 10:23:22</creationdate>

    <supplierid>SMWTY3</supplierid>

    <suppliername>Smit en Dorlas</suppliername>

    <buyerid>QSUFG2</buyerid>

    <buyername>IND Kantoor Zwolle</buyername>

    <debitorid>1000099</debitorid>

    <totalorderprice>70.90</totalorderprice>

    <remark><![CDATA[graag optijd leveren]]></remark>
    
    <emailerrorreport>sales@smitendoorlas.nl</emailerrorreport>
    

    <orderrow>

        <productid>101000</productid>

        <productname><![CDATA[Smit en Dorlas Special]]></productname>

        <productunit>Stuk</productunit>

        <productportion></productportion>

        <quantity>1.00</quantity>

        <productprice>12.95</productprice>

        <productrowprice>12.95</productrowprice>

        <rowremark></rowremark>

    </orderrow>

    <orderrow>

        <productid>201003</productid>

        <productname><![CDATA[Biefstuk geportioneerd]]></productname>

        <productunit>Gr/portie</productunit>

        <productportion>200</productportion>

        <quantity>10.00</quantity>

        <productprice>10.00</productprice>

        <productrowprice>20.00</productrowprice>

        <rowremark><![CDATA[per 3st vac]]></rowremark>

    </orderrow>

    <orderrow>

        <productid>300253</productid>

        <productname><![CDATA[Kaldi Barista Blend 250]]></productname>

        <productunit>Stuk</productunit>

        <productportion></productportion>

        <quantity>3.00</quantity>

        <productprice>12.65</productprice>

        <productrowprice>37.95</productrowprice>

        <rowremark></rowremark>

    </orderrow>

 </order>

 

CSV Order file aangeboden door inONE (inoneorders.csv)
Opmerkingen:
 • Het bestand wordt opgebouwd uit Header regels, Order regels en Text regels.
 • Seperator een (;).
 • In de Header regel (OH) wordt de meta informatie over de bestelling opgeslagen.
 • In de Order regels (OL) worden de bestelregels opgeslagen.
 • In de Text regels (OT) wordt  een extra opmerking over de bestelling meegegeven.
 • Bij de besteleenheid kg wordt altijd een portie van 1000 gram meegegeven.
 • Order file kan ook op een door inONE beschikbare FTP locatie worden geplaatst, de filenaam zal dan uniek zijn (inONEOrders_<unieke_key>.txt).
Opbouw Header regel (OH)
inONE Bestelling kenmerken Kenmerken
- Header regel (OH) - OH
- inONE  order NR - ALFA
Het bestel nr dat bij inONE op de bestelling terug te vinden is (bv FIWEX-345)
- order referentie id

- ALFA
- Extern order referentie nr/id tbv uw eigen backend systeem

- Klant nr (van leverancier) - ALFA
- Leverdatum () - dd-mm-yyyy

 

Opbouw Order regel (OL)
inONE Bestelling kenmerken
 
Kenmerken
- Order regel (OL) - OL
- inONE Order NR/KEY - ALFA
Het bestel nr dat bij inONE op de bestelling terug te vinden is (bv FIWEX-345)
- Product NR - NUM / ALFA
- 99999999
Product nummer van de leverancier
- Eenheid - Eenheid waarin het product besteld wordt
- Is extra controle informatie die belangrijk is wanneer meerdere opties mogelijk zijn (bestelt de klant in Kg of in Stuk)
- Portie - NUM
- 9999
- Uitgedrukt in grammen indien er gebruik gemaakt wordt van porties
- Indien stuks dan 0
- Aantal - NUM
- 99,99
- Opmerking per artikel - ALFA
- Kan gaan over Bewerking, Verpakking en/of Formaat
Bv: 3 stuks vacuum / blokjes / plakjes / 3x3cm, etc
Besteleenheid
Bij inONE zijn standaard de volgende besteleenheden mogelijk:
 • Kg
 • Stuk
 • Gr/portie (hierbij dient een portionering in grammen meegegeven te worden in product portion) 
 • Overige: stuks eenheden zoals Doos Bak Zak Krat etc.
Opbouw Text regel (OT)
inONE Bestelling kenmerken Kenmerken
- Text regel (OT) - OT
- inONE Order NR/KEY - ALFA
- Product nr - Leeg
- Eenheid - Leeg
- Portie - Leeg
- Aantal - Leeg
- Text/ opmerking - ALFA
Een totaal opmerking die bij de bestelling kan worden meegegeven.
Voorbeeld:

 

OH;FIWEX-345;444;21-09-2005
OL;FIWEX-345;10001;kg;1000; 5 ;blokjes gesneden
OL;FIWEX-345;90004;gr/portie;350; 3,5;3st /vac
OL;FIWEX-345;80101;stuk;0;1;
OL;FIWEX-345;70018;gr/portie;1500; 2;
OT;FIWEX-345;;;;;;Let op! De sleutel licht onder de deur M.v.g De Bierbengel
 
 
 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk