Volgen

Export definitie - Pakbonnen

Bij de levering van goederen worden pakbonnen aangemaakt door de Toeleverancier. Deze pakbonnen kunnen door inONE aangeleverd worden op een FTP directory (beschikbaar gesteld door inONE). De pakbon export files kunnen vervolgens vanaf de FTP directory geimporteerd worden door de leverancier.

 

Over de pakbonnen

·         Opbouw van de export / import files is .csv of .xml.

·         Bestanden zijn altijd uniek (pakbonnr_unieke_datumtuid sleutel).

·         Indien er geen gebruik gemaakt wordt van sommige velden (Zoals portie, korting etc.) worden deze leeg gelaten.

·         In de Header regel (PH) wordt de meta informatie over de pakbon opgeslagen.

·         In de Pakbon regels (PL) worden de product-bestel informatie opgeslagen.

·         In de Pakbon Tekst regels (PT) worden eventuele opmerkingen opgeslagen, dit is optioneel.

·         Een pakbon bestand kan één of meerdere pakbonnen bevatten (Deze zullen altijd starten met een Pakbon header gevolgd door Pakbon regels).

Export methode

·         Op basis van automatische FTP. FTP directory beschikbaar gesteld door inONE. Externe FTP is niet mogelijk.

Opmerkingen CSV bestands indeling

·         Gebruik als separator een puntkomma (;).

·         Start de Header row altijd met FH als eerste waarde.

·         Start de Product row altijd met FL als eerste waarde.

Opmerkingen XML bestands indeling

·         Ieder label is binnen een pakbon één uniek. Dus <price_piece></price_piece> en <price_emb><price_emb> (Iedere product regel heeft uiteraard de zelfde XML labels).

·         Header data wordt voorzien van een apart overkoepelend label <pakbon_header></pakbon_header> en de product regels een overkoepelend label <pakbon_rows></pakbon_rows>.

·         Naamgeving kan (op verzoek) afwijken van gebruikte voorbeelden.

Opbouw Header regel (PH)

Pakbon term:

Kenmerken:

Pakbon Header regel

PH

Bestel Referentie nr

@ Het ordernummer van de bestelling Indien aanwezig zal dit het inONE order nr zijn

Verplicht indien terug koppeling met orginele order noodzakelijk is, dan is dit veld verplicht!

Pakbon nr Leverancier

@ Het pakbon nummer aangemaakt in het backend systeem van de toeleverancier.

Klant nr Toeleverancier

@ Het klantnummer afkomstig uit het backend systeem van de toeleverancier.

Klant nr Leverancier

@ Het klant nummer dat aangeleverd is in de order files van de leverancier aan de toeleverancier

Leverdatum ()

DD-MM-YYYY

Opbouw Pakbon lever regel (PL)

Pakbon term:

Kenmerken:

Pakbon Product regel

PL

Order regel nr

# indien meegegeven in / afkomstig uit de orderfile

Pakbon nr

@

Product nr

@ het product nummer van de leverancier

Bestel Eenheid

@ KIST, BAK, STUK, KG

Eenheid van de toeleverancier

Portionering

# 9999

Uitgedrukt in grammen

Indien stuks dan leeg

Aantal

# 9999,99

Totaal Prijs per regel

# 9999,99
Indien aanwezig, anders leeg

Prijs per stuk

# 9999,99
Indien aanwezig, anders leeg

Prijs eenheid

@ Kg of St
Indien aanwezig, anders leeg

Opbouw Pakbon text regel (PT)

Pakbon term:

Kenmerken:

Text regel

PT

Pakbon nr

@

Text/ opmerking

@

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk