Volgen

Export definitie - Producten


inONE maakt voor de koppeling met haar systeem zoveel mogelijk gebruik van bestanden in  .xml formaat. (Let op, het .csv bestand kan nog wel ingediend worden bij inONE, maar deze worden individueel nagekeken of alle benodigde informatie aanwezig is in het bestand. Dit houdt in dat deze trager doorgevoerd zullen worden). In het .xml formaat is er een bepaalde standaardisatie waaraan voldoen moet worden, dit zal besproken worden in dit artikel. Daarnaast zal inONE een beveiligde ftp site (ftp.inone.nl) voor u aanbieden waarop u de verschillende bestanden kunt plaatsen. Op deze FTP site (ftp.inone.nl) zal ook het order bestand geplaats worden dat u weer met uw backend systeem kunt importeren. Het export formaat van van de order zal naar uw wens worden ingericht (.csv of .xml inrichting naar uw keuze). Desgewenst kunnen wij u een standaard order formaat aanbieden.

Voorbeeld bestanden
Heeft u interesse in voorbeeld export bestanden? Dan kunt u deze onderaan deze tekst downloaden

Exports
De volgende exports zijn te onderscheiden:

 1. Producten export
 2. Eenmalige export


Ad 1. Producten export (product.xml)
Als eerste onderscheiden wij 3 type velden in het product export bestand.
- Gewichts specifieke velden gelden voor gewichts artikelen, aangeduid met: (GWS)
- Stuks specifieke velden geldend voor stuks artikelen aangeduid met: (STS)
- Algemene velden geldend voor alle artikelen


Kenmerken van een gewichts specifiek artikel (GWS):
o    Prijseenheid altijd Kg
o    Besteleenheid in Kg
o    Besteleenheid in Portie met wijzigbaar gewicht
o    Besteleenheid Portie met vast gewicht
o    Dubbele besteleenheid Kg - Portie product, is te bestellen als Kilogram of Portie gewicht
o    Dubbele bestel eenheid Kg - Stuks product, is te bestellen als Kilogram of Stuks
o    Besteleenheid Stuk met prijseenheid KG

Kenmerken van een stuks specifiek artikel (ST):
o    Prijseenheid altijd in St
o    Omverpakking (Krat)
o    Aantal in Omverpakking (24)
o    Verpakking (Fles)
o    Verpakkings maat (cl)
o    Verpakkings eenheid (33)

In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van twee Stuks artikel en één gewichts artikel dat wordt aangeleverd. In het geval van de stuks artikelen gaat het om Heineken Bier en alle bijpassende informatie van dit product. In het eerste artikel wordt dit per krat verkocht in het tweede artikel wordt dit per flesje verkocht.Wat wordt er beschreven in het .xml bestand
De bovenstaande punten worden voor elk product herhaald. In het geval van een Stuks artikel wordt het onderdeel van omverpakkings Naam, verpakkings Naam, verpakkings Maat, en verpakking Eenheid benoemd, terwijl voor een Gewichts artikel dit onderdeel leeg zal blijven, let erop dat u deze regels niet verwijderd maar leeg laat! alle tags dienen aanwezig te zijn in het xml bestand. Alleen indien een tag voor beide type producten niet wordt gebruikt, dan kan deze tag worden weggelaten.

Omschrijving van alle velden in het .xml bestand

 • Code/Artikel nr (verplicht @)

Een (alfa)numerieke waarde wat verwijst naar het product. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opzoeken van een product en staat ook wel bekend als het productnummer of productID.

 • Naam / omschrijving artikel (verplicht @)

De naam van het product. Deze zal volledig zichtbaar zijn tijdens het zoeken en bij de weergave van het product. 

 • Prijs (optioneel # 999.99)

De prijs van het product

 • Prijseenheid (verplicht @ optie: Kg of St)

Per hoeveel/wat wordt er betaald? St is bijvoorbeeld per stuk, Kg is per Kilogram. Als het product geen Gewichts artikel is, zal hier de waarde altijd Kg zijn.

 • Zoekterm1 (optioneel @)

Een zoekwoord waarop het product gevonden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan gerookte zalm, hierbij zou het zoekwoord 'Zalm' zijn.

 • Zoekterm2 (optioneel @)

Een tweede zoekwoord waarop het product gevonden kan worden.

 • Levertijd in dagen (optioneel #)

Hoe lang duurt het voor het product geleverd kan worden. Dit wordt aangegeven in dagen.

 • Uiterlijke besteltijd (optioneel hh:mm)

De tijd tot hoelaat dit product besteld mag worden.

 • Toeleveranciers naam (optioneel @)

  Naam van de toeleverancier.

 • Toeleveranciers nummer (optioneel @)

  Artikel nummer van de toeleverancier.

 • Artikelgroep Hoofd(verplicht @)

Bij inONE heeft/kunt u artikel groepen aan laten maken deze worden getoond in de navigatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw vlees producten laten opsplitsen tussen varkensvlees en rund, dit dient ter vergemakkelijking in het gebruik van het totaal assortiment. Denk eraan alleen een artikel groep in te vullen die al bestaat, als u een nieuwe artikel groep wilt laten aanmaken neem dan contact op met inONE. U kunt tot 3 lagen diep navigatie groepen aan laten maken bij inONE.

 • Artikelgroep hoofd code (verplicht @)

Getal of code wat bij de artikelgroep hoort.

 • Artikelgroep Midden(optioneel @)

Naam van de midden groep

 • Artikelgroep midden code (optioneel @)

Code van de midden groep

 • Artikelgroep sub (optioneel @)

Naam van de midden groep

 • Artikelgroep sub code (optioneel @)

Code van de midden groep

 • Merk (optioneel @)

Het merk van het product. Dit is een optioneel veld wat ingevuld kan worden als het merk van het product bekend is.

 • Fabrikant (optioneel @)

De naam van de fabrikant van het product.

 • Gewichts artikel (verplicht # optie 1 of 0)

Is het product een Gewichts artikel? Zo ja, vul dan 1 in, als dit niet het geval is vul 0 in.

 

---------------------------------- Gewichts specifieke velden ------------------------------------------- 

 • Portie (verplicht # 99999) (GWS)

Als er spraken is van een Gewichts artikel, dan kunt u hier de portie in grammen definiëren.

 • Portie wijzigbaar (verplicht # optie 1 of 0) (GWS)

Als er spraken is van een Gewichts artikel en mag er tijdens het bestellen de porties worden aangepast door de klant? Als dit mag vul dan 1 in, zo niet dan 0.

 • Minimale portionering (optioneel #) (GWS)

Het aantal grammen wat minimaal besteld dient te worden voor artikel “X”. 

 • Maximale portionering (optioneel #) (GWS)

Het aantal grammen wat maximaal besteld mag worden voor artikel “X”.

 • inONE Eenheid (verplicht # optie  1 t/m 6) (GWS)

Als het product geen Gewichts artikel is zal deze waarde leeg blijven, is dit wel het geval dan vult u hier een getal in zoals hier onder wordt uitgelegd.
inONE heeft onderstaande besteleenheden schema ontwikkeld voor gewogen artikelen. Voor een optie geldt dat de prijs per kilo gelijk blijft echter kan het gewogen product op verschillende manieren besteld kan worden. U dient per product één van volgende waardes mee te geven in de export: (tag inoneEenheid)

1 = kg
Het betreft hier producten die slechts per kilogram besteld kunnen worden. De besteleenheid staat hierbij gelijk aan de prijseenheid. 2 = Portie met wijzigbaar gewicht
Dit zijn producten die een klant geportioneerd kan bestellen. Het voordeel van deze optie is dat er maar één productnummer hoeft te zijn voor diverse portioneringen welke de klant kan zelf kan instellen in Bestelbox. Het betreft hier producten zoals:Runderbiefstuk geportioneerd en Zalmmoten geportioneerd a 120 gram. 

3 =  Portie met vast gewicht
Dit zijn artikelen die men als stuks besteld maar waar wel een indicatief gewicht voor opgegeven kan worden. Het betreft hier producten zoals: Schouderham heel 2,7 kg, Zalmzijde DV 2,5 kg en Runderlende 5,0 kg. 

4 = KG/portie product is te bestellen als Kilogram of portiegewicht
Met deze optie kan de klant kiezen of men het product per kg wenst te bestellen of per Portie als geportioneerd product. Zoals het voorbeeld hieronder aangeeft kan de klant 10 kilo gehakt bestellen of geportioneerd in meerdere porties van 500 gram.
 
5 = Kg/Stuks product is te bestellen als Kilogram of Stuks
Voor producten waar het lastig is om een indicatief gewicht aan toe te kennen kan de optie ingesteld worden kg of Stuk. Men kan deze producten per Kilogram of Stuk bestellen.

6 =  Besteleenheid Stuks maar met prijseenheid Kg

  
Zoals het voorbeeld hier aangeeft kan men de forel heel alleen maar per stuk bestellen echter wordt de prijs op basis van kilogrammen berekend.

-------------------------------- einde gewichts specifieke velden ---------------------------------------


---------------------------------- stuks specifieke velden -------------------------------------------

 • Omverpakkings Naam (verplicht indien stuks artikel @) (STS)

Het gaat hier om de eenheid zoals het product per 1 stuk geleverd wordt, bijvoorbeeld Krat\Fles\Bak\Zak etc.

 • Aantal in Omverpakking (optioneel # 999) (STS)

Hoe vaak komt het product voor in de omverpakking? Bijvoorbeeld: In één krat gaan 24 bier flesjes. Het getal zal hier dan 24 zijn. Wordt het artikel echt per 1 flesje verkocht dan zal dit aantal 1 zijn

 • Verpakkings Naam (optioneel @) (STS)

Het gaat hier bij om eventuele verpakkingen in een omverpakking Bijvoorbeeld flesje waarbij Krat de Omverpakking is). Wordt het artikel echter per 1 fles verkocht dan kan deze waarde leeg gelaten worden

 • Verpakkings Maat (optioneel # 999.99) (STS)

De hoeveelheid uit gedrukt in een getal aanwezig in een verpakking. Bijvoorbeeld 33 indien de inhoud van een flesje 33 cl is

 • Verpakkings Eenheid (optioneel @ optie: ml, l, gr, kg, mtr, cm of st) (STS)

De verpakking eenheid aanwezig in de verpakking. Bijvoorbeeld cl indien de inhoud 33 cl is. Mogelijke opties zijn: ml, l, gr, kg, mtr, cm of st


----------------------------------einde stuks specifieke velden -------------------------------------------

 • Bestelhoeveelheid/Bestellen per (optioneel #)

Per hoeveel dit artikel besteld dient te worden (numeriek). Per 2, 3, 4, 5 hier kunnen alleen hele aantallen worden ingevuld. 

 • Minimaal Aantal in stuks (optioneel #) (STS) of (GWS bij inONE optie 5)

Het minimale aantal wat besteld dient te worden van artikel “X”.

Hier kunnen alleen hele aantallen ingevuld worden.

 • Minimaal Aantal Kg. (optioneel #) (GWS)

De minimale hoeveelheid Kg wat besteld dient te worden van artikel “X”. Hier kunnen alleen hele aantallen ingevuld worden.

 • BTW percentage (optioneel # 99.99)

Het percentage aan BTW wat geheven wordt over het product, u hoeft geen % in te vullen.

 • Webshop artikel (optioneel # optie 1 of 0)

Is het artikel intern geblokkerd maar wilt u het toch online bestelbaar maken? Zo ja vul dan 1 in, zo niet dan 0. Denk er wel aan dat als het product in het back-end systeem geblokkeerd is deze nog wel getoond kan worden in BestelBox tot anders is aangegeven.

 • Internet artikel (optioneel # optie 1 of 0)

Mag dit artikel worden getoond op Bestelbox? JA of NEE – 1 of 0.

 • Geblokkeerd (verplicht # optie 1 of 0)

Vul de waarde 1 in als het product geblokkeerd is, 0 als dit niet het geval is.

 •  Bewerking/Bereiding. (Optioneel @)

Optie die meegegeven kan worden aan het artikel, gescheiden door een “#”. Denk hierbij aan; Hoog, Plat, enz. 

 • Formaat. (Optioneel @)

Optie die meegegeven kan worden aan het artikel, gescheiden door een “#”. Denk hierbij aan; 1x1cm, 2x2cm, enz.
 

 • Verpakking. (Optioneel @)

Optie die meegegeven kan worden aan het artikel, gescheiden door een “#”.
Denk hierbij aan; per 1 vac, per 2 vac, enz.
 

 • Land van herkomst. (optioneel XX, 2 letterige code)

Het land waaruit het artikel afkomstig is. iso3166-1: 2 letterige code (http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

 • THT (optioneel #)

De ‘ten minste houdbaar tot’ datum. Houdbaarheid in aantal dagen

 • Emballage artikel. Optioneel 1/0)

Wanneer DIT artikel emballage is dient hier een 1 ingevuld te staan. Dit embalage artikel wordt niet online aan klanten getoond, echter wanneer zij een product bestellen waar emballagekosten bij zitten, zal dit in de winkelwagen van de klant getoond worden.

 • Emballage Code. (optioneel @)

Emballage code van de emballage behorend bij DIT artikel. Een code die aan een emballage ‘artikel’ gekoppeld is. 

 • Vervangend Artikel. (Optioneel @)

Het (nieuwe) artikelnummer die het huidige nummer zal vervangen. 

 • Samenhangend Artikel. (optioneel @)

De artikelnummers van onderliggende artikelen. Wanneer dit meerdere artikelnummers zijn, dient u deze te scheiden door een “#”. 

 • Druivensoort

Druivensoort van het artikel

 • Streek / Regio.

Streek / Regio van het artikel.
 

 • Seizoen

Wild, Mossel, etc.  

 • Verpakking (optioneel @)

Schroefdop, Schroef, Magnum, etc. 

 • Extra Aanduiding (optioneel @)

Keuken, Bio, Duurzaam, etc.

 • Omschrijving/ extra info 1 (optioneel @)

Product omschrijving / informatie.

 • Omschrijving/ extra info 2 (optioneel @)

Product omschrijving / informatie.

 • Omschrijving/ extra info 3 (optioneel @)

Product omschrijving / informatie.

 • Omschrijving/ extra info 4 (optioneel @)

Product omschrijving / informatie.

 • Kwaliteit (optioneel (@)

Wine Spectator, Parker 100, etc.

 • EAN. (Optioneel #)

EAN code van het artikel.

 • Keurmerk (Optioneel fixed list)

Wanneer dit meerdere keurmerken zijn, dient u deze te scheiden door een “#”. Vaste lijst van mogelijke waarden:

Bio
Evu
ErkendStreekProduct
EKO
Zorgboerderijen
Waddengoud
MSC
Mileukeur
BiologischeLandbouw
HetVinkjeBlauw
BeterLeven1ster
BeterLeven2ster
BeterLeven3ster
FriendsOfTheSea
IKBVarken
MaxHavelaar
VcBioVlees
VcSimmental
VcUnitedSteaks
VcWijdemerenLam.png
VcWijdemerenRund
Demeter

 • Allergenen (Gedeeltelijk verplicht # 0,1,2,3)

- LeDa Allergenen tabel afkomstig van levensmiddelen databank.
- Per allergeen 1 veld in de export doorgeven.
- Mogelijke waardes PER allergeen:

0 = bevat niet
1 = kan bevatten
2 = onbekend
3 = bevat

Verplichte allergenen:
- gluten
- egg
- fish
- peanut
- soy
- milk
- nuts
- celery
- mustard
- sesame
- sulfurdioxide
- lupine
- molluscs

Niet verplichte allergenen
- wheat
- rhy
- barley
- oats
- spelt
- kamut
- shellfish
- almonds
- hazelnuts
- walnuts
- cashews
- pecans
- brazilnuts
- pistachios
- macadamianuts
- lactose
- cocoa
- glutamate
- chicken
- coriander
- corn
- legumes
- beef
- pork
- carrot

 

 • Vrij Veld 1.
  Overige productinformatie.
 • Vrij Veld 2.
  Overige productinformatie.
 • Vrij Veld 3.
  Overige productinformatie.
 • Vrij Veld 4.
  Overige productinformatie.
 • Vrij Veld 5.
  Overige productinformatie.
Ad 2. Eenmalige export
Voor de inrichting van uw virtuele service moeten bepaalde bestanden eenmaal worden aangeleverd.
Regels:
- Per categorie maximaal 250 producten.
- Indien er extra/nieuwe categorieën, besteleenheden, Verpakking, Bereidingen,  of Bewerkingen bijkomen, dan dient dit aangegeven te worden bij inONE.
 
Aan te leveren informatie:
Lijst 1:  Categorieën (+ Subcategorieën)
File name: categories.txt
Bestaande uit: Categorie nr/key ; Categorienaam ; Subcategorie nr/key; Subcategorienaam
Voor de creatie van de navigatie kan gebruik gemaakt worden van Categorieën. Dit zijn groepen waarin het assortiment is onderverdeeld. Indien het assortiment groot is (>2.000 Producten), dan kan er ook gebruik gemaakt worden van subcategorieën.
Lijst 2: Besteleenheden
File name: units.txt
Alle mogelijke besteleenheden indien uit optie 7 van de product export.


 Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk