Volgen

Wat is de Store?

inONE streeft ernaar een centraal punt te creëren waar u bij al uw leveranciers kunt bestellen en uw bijbehorende zaken kunt beheren. Dit heeft niet alleen betrekking op de al bij inONE aangesloten leveranciers, maar ook uw eigen ‘Niet-inONE’ leveranciers.

Met behulp van de "Store" kunt u zelf uw eigen leveranciers aanmaken en producten beheren, om zo alsnog met het inONE systeem bij deze te kunnen bestellen. Daarnaast kunt u deze producten gebruiken in Menu's en Recepten en Inventory. Wilt u gebruik gaan maken van de Store? Neem dan contact op met de inONE Helpdesk. Bel 071 512 05 91  of e-mail: support@inONE.nl

 

Hoe werkt de Store?

Zodra de Store voor u geactiveerd is, ziet u de link in uw bestelomgeving verschijnen.

2017-03-07_21h02_12.png

Klik op deze link om het Store gedeelte te openen

2017-03-07_21h03_52.png

 1. Hier ziet u alle bestellingen terug die worden ingediend door de locaties vanuit de Store.
 2. Hier kunt u mededelingen plaatsen die u kunt versturen naar alle locaties die u beheert.
 3. Hier kunt kunt een (nieuw) product assortiment plaatsen.
 4. Hier kunt u de assortiment template downloaden.
 5. Hier kunt u uw Store leveranciers beheren.

 

Assortiments template vullen en importeren in de Store

Omdat de Store werkt met zogenoemde ‘Niet-inONE’ leveranciers, dient u zelf een assortiments template te gaan vullen. Dit wordt gedaan via een standaard bestand (4) wat u zelf kunt importeren (3) in de Store.

 • Voor meer informatie over de specifieke kenmerken van het assortiments bestand, klik hier.
 • Voor het downloaden van de assortiments template (het voorbeeld bestand), klik hier.

 

Assortiments bestand importeren

Zodra u een assortiment met 1 of meerdere leveranciers klaar heeft kunt u deze gaan importeren, door op de link "Plaats producten bestand" (3) te klikken:

2017-03-07_21h51_02.png

 1. Selecteer uw .csv bestand.
 2. Voer het email adres in waarnaar het verwerkings rapport toegestuurd dient te worden.

Zodra u op Opslaan en sluiten drukt zal uw bestand worden geïmporteerd. Zodra uw bestand is verwerkt ontvangt u het verwerkings rapport. (Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit variëren van enkele minuten tot enkele tientallen minuten). Het verwerkingsrapport zal aangeven wat er (succesvol) is geïmporteerd of wat er niet succesvol is geïmporteerd en om welke reden. 

Leveranciers koppelingen - Store leveranciers activeren

Indien er nieuwe leveranciers in uw assortiments bestand bevinden, worden deze automatisch aangemaakt en vindt u deze terug onder het kopje "Leveranciers koppelingen".

2017-03-07_22h04_48.png

 

Let op! Nieuwe leveranciers worden nog niet geactiveerd en zijn gemarkeerd met een waarschuwings icoon (2). U dient deze leveranciers zelf nog te activeren. Dit doet u door op de desbetreffende leverancier te klikken. Daarnaast kunt in dit overzicht vooraf nieuwe leveranciers aanmaken (1), indien u dit doet dient u het Leveranciers ID over te nemen in uw assortiments template.

2017-03-07_22h07_06.png

 1. Activeer de leverancier door "Actief" op ja te zetten.
 2. Voer het email adres van de leverancier in waarnaar de bestelling verzonden dient te worden.
 3. Geef aan welke locaties gebruik mogen maken van deze leverancier (standaard is dit iedereen).
 4. Klik op Opslaan en sluiten om de wijzigingen door te voeren. 

 

U bent klaar om de eerste locaties te gaan laten bestellen. Wat ziet u?

Zodra uw Store is ingericht (Dat wil zeggen; De producten zijn ingeladen en uw leveranciers met e-mail adressen zijn geactiveerd), kunt u op exact dezelfde wijze gaan bestellen als bij uw ‘inONE’ Leveranciers. Ga naar een van uw locaties en klik op de zojuist geactiveerde leverancier en start met bestellen. Let op dat u bij het indienen van uw eerste bestelling de desbetreffende leverancier even nabelt of de bestelling via de mail is binnengekomen. Mocht dit niet het geval zijn, vraag dan de leveracier zijn "spam" map te controleren.

 

Verschil Store en een "Gewone Leveranciers" Database. 

 

Store "Gewone" Leverancier 
 • Meerdere leveranciers in 1 database.
 • Altijd 1 leverancier in 1 database. Het is een eerste opzet waarbij mogelijkheid bestaat dat de leverancier klant wordt van inONE.
 • Automatische aangemaakte 1 laags Navigatie.
 • Navigatie ingesteld door Support, dit kan 1,2,3 laags zijn.
 • Automatisch aangemaakte leveranciers die via de portal te activeren zijn.
 • 1 Leverancier met vast ingesteld e-mail bevestigings adres, ingesteld door support.
 • Eigen onderhoud van leveranciers en e-mail adressen. Instelbaar welke locatie welke leverancier mag zien.
 • Custom product import, custom ingerichte product template, met eventueel speciale velden.
 • Standaard ingerichte product template.
 • Order export (csv/xml) voor Leverancier.
 • Geen persoonlijke bestellijsten, alleen totaal assortiment.
 • Wijzigen assortiments bestellijsten voor de bestel accounts.
   

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk